MELANCHOLY

Melancholy

State of suspension. State between reality and thought. When I’m melancholic, I cut off from everything that is happening around. I feel emptiness. Nothing material exists, there are no colours, feelings, sensations, senses are asleep, mind too. There is no present or future. It is difficult to show the melancholy and even more difficult to define it and yet gets everyone, sometimes melancholy surrounds us and is the only way to escape from life. Winter is melancholy … I’m sure of it.

Melancholia

Stan zawieszenia. Zatrzymania pomiędzy rzeczywistością a myślą. Kiedy wpadam w melancholię, odcinam się od wszystkiego co dzieje się wokół. Jestem pustką. Nic materialnego nie istnieje, nie ma kolorów, uczuć, doznań, zmysły są uśpione, umysł też. Nie ma teraźniejszości ani przyszłości. Trudno pokazać melancholię a tym bardziej ją zdefiniować a jednak dopada każdego z nas, czasem nas osacza, czasem jest jedyną drogą ucieczki przed życiem. Zima jest MELANCHOLIĄ… jestem tego pewna.

 

beata 23napisbeata 14beata zima 1beata 26beata 25beata 10beata 8beata 5beata 24beata 22beata 1beata 20beata 17

make-up/costume/styl-Beata Bojda
photo-Mariola Glajcar
model-Kasia Worek