5 REASONS

5 reasons. Beata’s personal article. 

Standing on tiptoes as a little girl we grab our mothers lipstick, which she in a fear (or perhaps because of her knowledge, she also was a little girl) of unwanted hands of her daughter, placed on the highest shelf in the bathroom. Why do we do this? Easy. Even as a little girl we want to look as pretty as our mum. For now, she is our fashion, style and femininity guru. And that’s the first reason why from an early age we are attracted to makeup. I remember, in 80’s when I was in high school there were only empty shelves in shops, vouchers for necessities and political storm that created todays Poland. But it was also  time when young girls tried to look like girls from covers of a magazines — they had to experiment. This is second reasons of my passion: makeup. Makeup gives incredible range of possibilities. It develops aesthetic sensitivity and with low cost allows you to create something beautiful. Without having access to eye shadows, I was buying in shops for artists dry pastels, crumbling them and using fingers to place them on my eyelids. I could spent whole night and hand stitch my mothers dress only to surprise (hard to talk about dazzling, because sometimes it come out as it come out) boyfriend with whom I was going on a date. This is the third reason why makeup is for me and I think for most of women is so important. Fourth reason, even when we are very unhappy, after night spent crying, standing in the morning in bathroom, looking in the mirror we grab mascara — it means that we did’t give up. Few years ago, writing article about influence of makeup on a women psyche, I got to Japanese researchers who discovered relationship between cosmetics application and increased in resistance to diseases. Few weeks ago I did Maria Koterbska’s makeup for a benefit to celebrate her 90th birthday – she is one of the biggest Polish divas. Among other things, her strength is in waking up early in the morning in order to as she says “embrace herself”, arrange her hair and emphasise her eye. Fifth reason, makeup is flexible. It reflects our emotional state, stages in life, searching for something and disappointments. Sometimes is really strong, sometimes dazzling – because we feel like a movie stars. Makeup ages with us, and sometimes it is the only reason why it is worth to get up and start applying foundation.

5 powodów. Felieton bardzo osobisty Beaty Bojdy. 

Już jako małe dziewczynki, na palcach, sięgamy po szminkę mamy, którą ta w obawie (a może dzięki swojej wiedzy, bo też była kiedyś małą dziewczynką) przed niepożądanymi rękami swojej córki, umieściła na najwyższej półce w łazience. Dlaczego to robimy? Proste. Już wtedy chcemy wyglądać tak ładnie jak mama. Na razie to ona jest naszym guru mody, stylu i kobiecości. I to właśnie jest pierwszy powód, dlaczego od najmłodszych lat pociąga nas makijaż. Pamiętam, że będąc w szkole średniej, a były to lata 80-te, które kojarzą mi się z pustymi półkami sklepowymi, bonami na towary pierwszej potrzeby, polityczną burzą w następstwie której mamy Polskę taką, jaką mamy. Ale także był to czas, kiedy młode dziewczyny, chcąc dorównać tym z okładki, musiały eksperymentować. To jest drugi powód mojej pasji jaką jest makijaż. Daje niesamowite pole do popisu. Rozwija estetyczną wrażliwość i niewielkim kosztem pozwala na stworzenie czegoś pięknego. Nie mając dostępu do kolorowych cieni, kupowałam w sklepie dla plastyków suche pastele, kruszyłam je i nanosiłam palcami na powieki. Potrafiłam całą noc ręcznie przeszywać sukienkę mamy, aby następnego dnia zaskoczyć (trudno było mówić o olśnieniu, bo czasem wyszło jak wyszło) chłopaka, z którym umówiłam się na randkę. To trzeci powód, dlaczego makijaż jest dla mnie ale myślę, że dla większości kobiet tak ważny – czujemy się atrakcyjniejsze i bardziej pewne siebie. Po czwarte, nawet wtedy kiedy jesteśmy bardzo nieszczęśliwe, po przepłakanej nocy, stojąc rano w łazience i patrząc w lustro, jeśli sięgamy po tusz do rzęs i zaczynamy się malować – znaczy to , że nie poddałyśmy się. Kilka lat temu, pisząc jakiś artykuł o wpływie makijażu na psychikę kobiety, dotarłam do badań japońskich uczonych, którzy wykryli związek między stosowaniem kosmetyków a zwiększoną odpornością na choroby. Parę tygodni temu robiłam makijaż jednej z największych dam polskiej piosenki, pani Marii Koterbskiej, na benefis z okazji jej 90-tych urodzin. Jej siła tkwi między innymi w tym, że wstaje rano bardzo wcześnie ”aby się ogarnąć” jak mówi, ułożyć włosy, podkreślić oko. Po piąte makijaż jest bardzo elastyczny. Odzwierciedla nasze stany emocjonalne, etapy w życiu, poszukiwania, rozczarowania. Raz jest zupełnie niewidoczny – bo albo tego nie chcemy, albo nie potrzebujemy czując się spełnione. Czasem jest wyzywająco widoczny, innym razem olśniewający – bo czujemy się jak gwiazdy filmowe. Starzeje się z nami i często jest jedynym powodem, dla którego warto rano wstać i rozpocząć nakładanie podkładu.

kasiaw_1562 kasiaw_1535 kasiaw_1603 kasiaw_2313

Make up/style – Beata Bojda
Photo – Ivon Wolak
Model – Kasia Worek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s