CHANEL MADEMOISELLE PRIVÉ

Chanel Mademoiselle Privé

Chanel Mademoiselle Privé – exhibition in Saatchi gallery dedicated to Gabrielle “Coco” Chanel, and Karl Lagerfeld who took her legacy 12 years after her death. Harpers Bazaar organised private viewing and exclusive talk by Justine Picard, author of Gabriel’s biography, who unrevealed secrets about her private life. Justine Picard in her exclusive talk took us a time travel to Gabriel’s past – stay in the convent, her apartment in Rue Cambon with wafting scent of °5 perfume, her only one living relative Gabriel or love affair with Duke of Westminster Hugh Richard Arthur Grosvenor, who in romantic gesture placed double CC logo alongside with his W crest for Westminster.

Chanel Mademoiselle Prive – wystawa w galerii Saatchi poświęcona Gabrielli “Coco” Chanel oraz Karlowi Lagerfeldowi, który 12 lat po jej śmierci przejął jej dorobek. Czasopismo Harpers Bazaar zorganizowało prywatne wejście do galerii oraz spotkanie z Justine Picard, autorką biografii projektantki, która wyjawiła część tajemnic z jej prywatnego życia. Justine Picard podczas spotkania zabrała nas w podróż do przeszłości Gabriel – jej pobyt w klasztorze, mieszkanie przy Rue Cambon z unoszącym się zapachem Chanel ° 5, moment spotkania z jej jedynym żyjącym krewnym czy romans z księciem Westminster Hugh Richardem Arthurem Grosvenorem. Książę w romantycznym geście umieścił podwójne CC logo wraz z jego w symbolem W dla Westminster -na lampach w Westminster, w Londynie.

coco-chanel-portrait

Coco’s story Saatchi Gallery begins from her virtual Rue Cambon apartment and famous mirrored stairs, to Venice, Scotland and her first hat shop in Deauville.

Historia Coco w Saatchi Gallery zaczyna się od wirtualnego mieszkania przy Rue Cambon i słynnych lustrzanych schodów, przez Wenecję, Szkocję aż do jej pierwszego sklepu z kapeluszami w Deauville.

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Totem room contained Chanel’s key codes — black line, camellia, red and pear.  Gabriel’s mother died when she was 12, after that her father send her to the convent in Aubazine, which was “founded to care for the poor and rejected, including running homes for abandoned and orphaned girls”. Black line introduced in Gabriel’s designs reflect her stay with nuns and rough and cold interiors of the convent in Aubazine. Boy Capel, with whom Coco had love affair with, in 1912 gave her beautiful bouquet of Camellias. Since then camellias become one of most recognised Chanel symbols.

Pokój nazwany ‘Totem” został poświecony najważniejszym znakom Chanel – czarnym liniom, kameliom, czerwieni oraz perłom. Po śmierci matki Gabriel (gdy Gabriel była zaledwie 12 letnia dziewczynką), jej ojciec wysłał ja do klasztoru w Aubazine. Klasztor ten został “założony aby dbać o biednych i odrzuconych, a także osieroconych dziewcząt”. Czarne linie wprowadzone przez Gabriel do jej projektów odzwierciedlały jej pobyt u zakonnic oraz nawiązywały do szorstkich i zimnych wnętrz klasztoru w Abuzine. Gabriel w 1912 roku dostała od ówczesnego kochanka – Boya Capela – bukiet kamelii. Od tamtego momentu kamelie stały się najbardziej rozpoznawalnym symbolem Chanel.

Processed with VSCOcam with j2 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

DSCF2155 DSCF2145

The fabric-lined sensory room, full of Chanel’s couture fabrics, silks; famous bouclé tweeds and voice of Gabriel gave a feeling of her working in the studio.

Pokój z tkaninami, jedwabiami, tweedami oraz glos Gabriel w tle dawał poczucie bycia w jej pracowni.

Processed with VSCOcam with j5 preset

Room packed with bubbling vats, with lids lifting up and revealing the fragrance refers famous Chanel°5 perfume.

Pomieszczenie pełen kadzi, z pokrywami podnoszącymi się i ujawniającymi zapach – stworzony został dla ukoronowania słynnego zapachu Chanel ° 5.

Processed with VSCOcam with j5 preset

In the haute couture space, the most delicate dresses were placed on mannequins suspended on bright poles of light to show incredible Gabriel’s embroidery and workmanship in every piece.

W przestrzeni Haute Couture, delikatne sukienki zostały umieszczone na manekinach, zawieszonych na jasnych słupach światła aby ukazać hafty i niesamowite wykonanie kreacji.

Processed with VSCOcam with j3 preset

Alongside Lagerfeld-lensed photographs offering on stars including Keira Knightley, Kristen Stewart, or Vanessa Paradis, diamonds from the original Bijoux de Diamants High Jewellery collection were reveled first time after 83 years were displays on couture-clothed mannequins.

Obok zdjęć gwiazd takich jak Keira Knightley, Kristen Stewart, czy Vanessa Paradis wykonanych przez Karla Lagerfelda, diamenty z oryginalnej kolekcji Bijoux de Diamants zostały umieszone na manekinach ubranych w stroje couture. Diamenty te zostały pokazane pierwszy raz od 83 lat.

Processed with VSCOcam with j2 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j4 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Final room holds a near French garden with meandering double C pathways – reflecting famous, know in whole world Chanel’s logo.

Ostatni pokój nawiązywał do ogrodu francuskiego z podwójnymi ścieżkami C – odzwierciedlającymi słynne, znane na całym świecie logo projektantki.

Processed with VSCOcam with j2 preset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s