Autumn Boho

Autumn Boho

Differently about autumn thinks the one who was born during summer, differently thinks the one who was born during winter and differently thinks the one who is affected by changing landscape of the world. Autumn is radical. It equally beautiful as ugly. You can say – which or a fairy. It is madness. Middle sister, barely mentioned in fairy tales, although obvious between summer and winter. Spinster. The antonym of spring. Orange smell of smoke. Long nights. Someone who can take blame for misery. Not only. It is not true. Autumn as a surprise. Rain of gold. Mature apples and plums. The most beautiful sun, rely given goodness kiss, touches of moist tracts of land. People made from chestnuts. Last grasps of bare hands and people wrapped in scarves, blind man’s buff, cold and hot, smell of cinnamon. Man, who loves don’t leave during autumn. Cinnamon is a smell who protects from intriguer. Takes control of the smell sense. Autumn is full of legends and ghosts, stories, discoveries and walking around in the leaves. You can check yourself in the autumn. Old people like to talk abut ancestors when they light candles. Autumn has less obvious colours, you can let them in or not. It seems that you can’t pass blindly next to autumn. Autumn is worrying. It is disturbingly liked or disturbingly brings attention at the same time pushes away. Most importantly is is rare. There are people in the world who have never see red autumn and golden sunset. There are people, who have never smelled sharp smell of mushrooms and full of snails grass. Autumn is not for people leaving in whole world. There are people who don’t know autumns drizzle. Maybe they miss more, double, because they don’t have time for nostalgia. Maybe autumn is a pot for longing. Place, that under a pile of leaves yo can find glimmers of hope. It would be sad not to see how the leaves rustle. Autumn is a good religion. Good politics. During autumn birds fly away in oder to survive winter. Autumn is humility and dedication, devotion ourselves to others. It is help. Vestibule, in which you can comfortably take the shoes off. In which, mother maybe for the last time kiss and hug her child before leaving the house. Autumn wraps, like a blanket.

Jesienne Boho

Inaczej o jesieni myśli ten, kto urodził się latem, inaczej ten, kto zimą, a inaczej ten, na kogo działa zmieniający się krajobraz świata. Jesień jest radykalna. Tak samo piękna, jak brzydka. Można o niej powiedzieć – wiedźma albo wróżka. Jest szaleństwem. Średnia siostra, rzadko w bajkach wyróżniana, chociaż oczywista, pomiędzy latem a zimą. Stara panna. Antonim wiosny. Pomarańczowy zapach dymu. Długie noce. Ktoś, na kogo można zrzucić winę za smutek. Nie tylko. Nieprawda. Jesień to jajko niespodzianka. Złoto wśród dżdżu. Dojrzałość śliwki i jabłka. Najpiękniejsze słońce, rzadko rozdawane pocałunki boginki, dotyki wilgotnych połaci ziemi. Ludzie z kasztanów. Ostatnie podrygi gołych rąk i owijanie się w szale, ciuciubabka, ciepło zimno, zapach cynamonu. Mężczyzna, który kocha nie odchodzi jesienią. Cynamon to zapach, który chroni przed intruzem. Przejmuje władzę nad zmysłem węchu. Jesień jest pełna legend i duchów, opowieści przy stole, odkryć, wybiegów w liście. Można sprawdzać siebie jesienią. Starzy ludzie lubią mówić jesienią o przodkach, zapalając świece. Jesień ma najmniej oczywiste kolory, można im ulegać, albo się na nie nie zgadzać. Wydaje się, że nie da się przejść obok niej obojętnie. Jest niepokojąca. Niepokojąco się podoba lub niepokojąco przyciąga uwagę, chociaż odpycha. A przede wszystkim jest rzadka. Są na świecie ludzie, którzy nigdy nie widzieli jesiennej czerwieni i jej zachodzącego złota. Są tacy, których nos nigdy nie został podrażniony ostrym zapachem grzybów i przepełnionych ślimakami traw. Jesień nie jest dla całej ziemi. Są na świecie ludzie, którzy nie znają jej słoty. Może oni tęsknią bardziej, podwójnie, bo nie mają pory na nostalgię. Może jesień to naczynie dla tęsknoty. Miejsce, w którym pod stertą zakopanych liści można znaleźć promyki nadziei. Smutne byłoby nie wiedzieć jak szeleszczą liście, które opadły, żeby ustąpić młodym. Jesień jest mądrą religią. Dobrą polityką. Jesienią ptaki odlatują, żeby przeżyć zimę. Jesień jest pokorą i poświęceniem, oddaniem siebie drugiemu, by ten zrobił to, co do niego należy. Jest pomocą. Przedsionkiem, w którym można spokojnie zdjąć buty. W którym matka może ostatni raz pocałować i utulić dziecko przed wyjściem z domu. Opatula intymnością, jak kocem.

photo_ula_kóska_model_Anya-4

photo_ula_kóska_model_Anya-6      photo_ula_kóska_model_Anya-17

photo_ula_kóska_model_Anya-5      photo_ula_kóska_model_Anya-2

Make-up/style/design/hair accessories- Beata Bojda make-up artist

Photo – Ula Kóska

Model-Ania Berezowska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s