Etno

Etno

Shorthand for “ethnic” is directly derived from the word ethnography, meaning the science based on description and analysis of the folk cultures of different communities and ethnic groups. Items of clothing and “paintings” on the face and body, which are specific to certain rites can be considered as members of ethnic group. In the folk culture – Polish wreath and bunches of flowers were a part of both religious and secular ceremonies such as marriage, funeral, festivals or Easter. In late nineteenth and early twentieth century when industry developed decorative papers and cigarette – new branch of handicraft called ‘handicraft paper’ developed. ’Handcraft paper’ has been used in the manufacture of ornaments, especially during the twentieth anniversary of interwar. Moreover, despite of traditional head wreaths and ornaments, frames of sacred images, roadside shrines and “spiders” (which was suspended from the ceiling) were decorated with paper flowers. Over time, handicraft techniques developed, such as cutting, twisting, rolling, or creating ‘candies’. In my project I used techniques coming from Opoczno area, although this technique it is also an integral part of Malopolska and subcarpathian tradition. The most abundant testimony of ‘paper handicraft’ tradition be found in the Folklore Museum in Sank and in the village of Tokarnia.

Flowers were made by traditional hand method of twisting. All elements, flowers was glued to previously prepared cardboard form. Every portrait refers to a certain ethnic style (not literally) and is consistent in terms of colour styling. In each portrait I used the vintage textiles and clothes that I adapted to the needs of the portrait. Contemporary jewelry, partly bought by me, partly borrowed from friends fulfills the stylizations. Make-up is the final result of combining all the individual elements of styling. I used traditional methods of painting but also pieces of lace, fabric and other ornaments were glued.

Etno photographs have been shown at The Brick Lane Gallery during the exhibition PHOTOGRAPHY NOW from 17th-27th September.

Etno

Skrót myślowy “etno” wywodzi się bezpośrednio od słowa etnografia, czyli nauki zajmującej się opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. W jej skład wchodzą także elementy ubioru oraz “malunków” na twarzy i ciele,które są charakterystyczne dla pewnych obrzędów.W kulturze i obrzędowości ludowej- Polski, wieniec i bukiety z kwiatów były elementem towarzyszącym zarówno religijnym, jak i świeckim uroczystościom, takim jak: zaślubiny , pogrzeb, dożynki czy Wielkanoc. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy rozwinął się przemysł papierów i bibułek ozdobnych-powstała nowa gałąź rękodzielnicza zwana bibułkarstwem. Bibuła znalazła zastosowanie przy wyrobie ozdób, zwłaszcza w okresie XX lecia międzywojennego. Oprócz tradycyjnych wieńców i ozdób na głowę, papierowymi kwiatami dekorowano ramy świętych obrazów, przydrożne kapliczki oraz “pająki”, które zawieszano pod sufitem. Z czasem wykształciły się rozmaite techniki bibułkarskie, takie jak: wycinanie, skręcanie, zwijanie, rolowanie, cukierkowanie czy becikowanie. Do moich projektów wykorzystałam techniki bibułkarskie pochodzące z okolic Opoczna, chociaż to także nieodłączny element małopolskiej i podkarpackiej tradycji. Jej najliczniejsze świadectwo odnajdziemy w Muzeum Folkloru w Sanoku oraz we wsi Tokarnia.

Kwiaty wykonane zostały ręcznie tradycyjną metodą skręcania, zwijania itp. Następnym etapem pracy było ich naklejenie na wcześniej przygotowane kartonowe formy. Każdy portret nawiązuje do pewnej stylistyki etnicznej(nie dosłownie) i jest spójny pod względem kolorystycznym. Do stylizacji sylwetki wykorzystałam używane tkaniny i ubrania, które przerobiłam i dostosowałam do potrzeb danego portretu. Dopełnieniem całości jest współczesna biżuteria, częściowo kupiona przeze mnie,częściowo pożyczona od przyjaciół. Dodam,że pochodzi z różnych stron świata. Makijaże to końcowy efekt łączący całość poszczególnych elementów stylizacji. Wykorzystałam tradycyjne metody malowania ale także naklejałam fragmenty koronek, tkanin i innych ozdób.

Prace Etno zostały wystawione w The Brick Lane Gallery podczas wystawy PHOTOGRAPHY NOW od 17-27 września.

etno

photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-5     photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-6

photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-4     photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-3

photo_ula_kóska_model_Joanna     photo_ula_kóska_model_Joanna-4

photo_ula_kóska_model_Joanna-3     photo_ula_kóska_model_Joanna-2

photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda     photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-2

Make up/style /concept&design-Beata Bojda make up artist

Photo- Ula Kóska

Models- Joanna Orzechowska,Oliwka/United for Models.

12034433_1023221291062603_4175108509853426800_o

Photo – The Brick Lane Gallery

4 thoughts on “Etno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s