Art of Illusion

Make-up is an art of illusion. Models facial features, corrects imperfections, emphasizes values ​​that are worth emphasizing. Using makeup as an art allows make-up artist to spread their wings with no limitations. By choosing products that serve as a tool to create an artistic make-up , make-up artist can direct its own creation, eariel concepr or idea which came across looking at art pieces.

50s brought new trends that broke the barriers of art, which has been previously reserved for elite only. Development of industry and media shared reception of art, by that allowing popular art to enter the market. In Poland, one of the most interesting representatives of contemporary art was Stanisław Jakubczak. His colleagues were created in the mid 50s. The series consists of only 8 colors which were available that time on sale. Collage are made from cut and glued pieces of colored paper. I used them as a background for mak-up that I made using similar technique.

Aristoi ART & DESIGN art galery (www.aristoi.pl) provided Stanisława Jakubczaka’s collages.

Makijaż jest sztuką iluzji. Modeluje rysy twarzy, koryguje niedoskonałości, podkreśla walory warte uwydatnienia. Traktowanie makijażu jako dzieła sztuki pozwala makijażyście rozwinąć skrzydła, nie ograniczają go bowiem żelazne zasady stosowane podczas tradycyjnej pracy. Wybierając produkty, które służą jako narzędzie do stworzenia makijażu-obrazu, makijażysta może kierować się własną kreacją, wcześniejszą koncepcją czy pomysłem, na który wpadł przypadkiem, na przykład oglądając dzieła sztuki.

Lata 50-te przyniosły nowe trendy, które przełamały bariery sztuki będącej dotąd enklawą zarezerwowaną dla elit. Rozwój przemysłu i mediów udostępnił odbiór sztuki, jednocześnie pozwalając wkroczyć na rynek sztuce popularnej. W Polsce jednym z ciekawszych przedstawicieli sztuki nowoczesnej był Stanisław Jakubczak. Jego kolaże powstały w połowie lat 50-tych. Seria składa się tylko z 8 kolorów, ponieważ takie kolory były wówczas dostępne w sprzedaży. Kolaże są wykonane za pomocą wycinanych i naklejanych fragmentów kolorowego papieru. Posłużyły mi jako tło dla makijaży, które wykonałam podobną techniką.

Kolaże Stanisława Jakubczaka udostępniła galeria sztuki ARISTOI ART & DESIGN(www.aristoi.pl)

MUA3 MUA2 MUA1

Photo: Ivon Wolak

Model: Angelika

Make-up&Style: Beata Bojda

One thought on “Art of Illusion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s